POLÍTICA DE PRIVACITAT

Recollida i tractament de dades personals

 

Com a usuari del web-site www.farmaciamallol.com, vostè té el dret de conèixer i entendre la nostra política de privacitat abans de facilitar a www.farmaciamallol.com qualsevol informació personal.

En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers.

La recollida i tractament de dades personals, duts a terme per FARMÀCIA MALLOL o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb FARMÀCIA MALLOL, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de FARMÀCIA MALLOL, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que FARMÀCIA MALLOL ofereix actualment i en un futur.

El tractament de dades per part de FARMÀCIA MALLOL, o per tercers en el seu nom, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

 

Drets dels usuaris

 

L’usuari manifesta que totes les seves dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a FARMÀCIA MALLOL els canvis que es produeixin en les mateixes.

L’usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

En qualsevol moment els usuaris tenen dret a obtenir la confirmació de l'existència dels tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l'origen i també l'exercici de qualsevol dels drets d'accés, oposició, rectificació o supressió, segons la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del Principat d’Andorra.

Aquests drets es poden exercir a través d’una notificació escrita i degudament signada adreçant-se a FARMÀCIA MALLOL-SUNYER, carretera d’Espanya, centre comercial Punt de Trobada, AD600 – SANT JULIÀ DE LÒRIA (Principat d’Andorra). A més, la sol·licitud haurà d’especificar el nom i el cognom de la persona interessada, el seu domicili a efectes de notificació, una fotocòpia del document acreditatiu d’identitat i la petició que es demana.

Així mateix, FARMÀCIA MALLOL enviarà comunicats publicitaris i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic. FARMÀCIA MALLOL informa a l’usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen  al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant per escrit a la direcció de correu electrònic farmaciamallol@andorra.ad.

 

Enllaços

 

Aquesta política de privacitat és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web www.farmaciamallol.com, i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment es poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d'altres llocs web amb www.farmaciamallol.com 

 

Legislació

 

La privacitat de tota la informació, tant la facilitada per l'usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del Principat d’Andorra, i pels reglaments que la desenvolupen.

 

Modificació de la política de privacitat

 

FARMÀCIA MALLOL es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades o de l’autoritat competent en cada moment, així com a pràctiques del sector, amb el ben entès que els canvis introduïts s’anunciaran en aquesta pàgina.