DOLIPRANE 500MG 16COMP.

Tractament simptomàtic del dolor lleu a moderat i/o estats febrils.
Aquesta presentació està reservada per a adults i nens a partir de 27 kg (és a dir, a partir de 8 anys).

Posologia:
- Població pediàtrica:
És imperatiu respectar les dosis definides en funció del pes del nen i, per tant, triar una presentació adequada. Les edats aproximades per pes es donen a títol informatiu.
La dosi diària recomanada de paracetamol és d'aproximadament 60 mg/kg/dia a repartir en 4 o 6 preses, és a dir, aproximadament 15 mg/kg cada 6 hores o 10 mg/kg cada 4 hores.
Per a nens que pesen 27-40 kg (aproximadament 8-13 anys), la dosi és 1 tauleta o 1 càpsula o 1 sobre de 500 mg per dosi, renovar si cal després de 6 hores, sense excedir 4 comprimits o 4 càpsules o 4 sobres al dia.
Per a nens que pesen 41-50 kg (aproximadament 12-15 anys), la dosi és 1 pastilla o 1 càpsula o 1 sobre de 500 mg per dosi, renovar si cal després de 4 hores, sense excedir de 6 comprimits o 6 càpsules o 6 sobres al dia.

- En adults i nens de més de 50 kg (a partir d'uns 15 anys):
La posologia habitual és de 1 a 2 comprimits o càpsules o sobres de 500 mg per presa, a renovar si cal després de 4 hores mínim.
En general, no cal excedir els 3 g de paracetamol per dia, és a dir, 6 pastilles o 6 càpsules o 6 sobres al dia.
No obstant això, en cas de dolor més intens, la dosi màxima es pot augmentar fins a 4 g per dia ja sigui 8 tauletes o 8 càpsules o 8 sobres per dia.

Respecteu sempre un interval de 4 hores entre preses.

Id: 5286
2,38€
En estoc
Més informació