ALERGOFTAL COL·LIRI 10ML

Conté com a principis actius: nafazolina, amb acció descongestiva (produeix vasoconstricció o estrenyiment dels vasos sanguinis visibles de l'ull) i antazolina, amb acció antial·lèrgica.
Alergoftal està indicat per a: Alleugeriment temporal de la conjuntivitis al·lèrgica, amb manifestacions com envermelliment, irritació, picor, cremor i llagrimeig, després del contacte amb l'al·lergen, com són: pol·len, àcars de la pols, fum del tabac, resplendor del sol, altres agents.

Posologia:
Via oftàlmica (administració als ulls).

La dosi recomanada és:
- Adults: Instilar 1 o 2 gotes a l'ull afectat de 3 a 4 vegades al dia, segons la intensitat dels símptomes.
La durada del tractament no ha de ser més gran de 3-5 dies.
Si els símptomes no es resolen o s'agreugen al cap de 3 dies d'ús, heu de consultar el metge qui haurà d'examinar l'estat dels vostres ulls.

- Ús en nens: Al·lergoftal no s'ha d'utilitzar en nens.

Id: 3395
9,88€
En estoc
Més informació