Condicions de la targeta fidelitat "virtual" Farmàcia Mallol-Sunyer

La sol·licitud d’alta d’un client comporta l’alta com a usuari de la targeta virtual de la Farmàcia Mallol Sunyer.

La targeta de fidelitat virtual es facilita a aquelles persones que efectuen compres no presencials a Farmàcia Mallol. Consisteix en un codi personal que permet al seu posseïdor gaudir dels mateixos avantatges que els titulars de la targeta física.

La targeta fidelitat virtual FARMÀCIA MALLOL-SUNYER és gratuïta i està a la disposició de totes les persones majors d’edat que ho desitgin. Es pot sol·licitar per mitjà de la pàgina web següent: www.farmaciamallol.com.

La targeta és personal i intransferible. El titular és el dipositari i l’usuari de la targeta i, per tant, responsable de la seva correcta utilització i conservació.

L’establiment té dret a exigir que el titular acrediti degudament la seva identitat.

FARMÀCIA MALLOL-SUNYER es reserva el dret de retirar o anul·lar la targeta si se’n fa un ús indegut. La cancel·lació de la targeta comporta la pèrdua de tots els drets relatius a aquesta.

Aquesta targeta no és un mitjà de pagament i la seva utilització comporta l’acceptació de les normes establertes per al seu funcionament.

En cas de pèrdua o robatori de la targeta, el client ho ha de comunicar de forma immediata trucant al telèfon (00376) 800666 o 902930966 (des d’Espanya) o per mitjà de la pàgina www.farmaciamallol.com. i FARMÀCIA MALLOL-SUNYER anul·larà tot seguit la targeta objecte de robatori o extraviament.

FARMÀCIA MALLOL-SUNYER dóna punts als clients titulars de la targeta fidelitat virtual que comprin productes de parafarmàcia al seu establiment, amb l’ equivalència següent: 2 € de compra = 1 punt, amb el benentès que FARMÀCIA MALLOL-SUNYER podrà modificar en qualsevol moment aquesta equivalència, ja sigui a l’alça o a la baixa.

Es poden acumular punts en cada compra realitzada en el període d’1 any. Els punts poden ser bescanviats en una única compra dins el mateix període d’1 any i dins els dos mesos següents a la fi d’aquest període d’1 any.

Els punts obtinguts una vegada finalitzat el període d’acumulació poden bescanviar-se a raó de:
100 punts = 4€

Per poder bescanviar els punts per descomptes cal tenir acumulats un mínim de 75 punts, amb el benentès que FARMÀCIA MALLOL-SUNYER, de forma unilateral, podrà modificar el nombre de punts mínims exigibles per poder bescanviar aquests punts per descomptes, i podrà modificar igualment el valor dels punts (ja sigui a l’alça o a la baixa).

No es poden canviar els punts per diners en efectiu.

En el moment que el titular de la targeta bescanviï els punts, li seran descomptats del seu compte de punts en una única compra de productes de parafarmàcia.

Per tenir dret als avantatges que s'ofereixen al titular de la targeta, cal presentar sempre la targeta o, quan no se’n tingui, el mateix document d'identitat amb el qual s'han enregistrat les dades personals.

No s’accepten reclamacions contra FARMÀCIA MALLOL-SUNYER basades en la falta d’exactitud dels punts acumulats o de les compres assignades al client o en la manera de computar els punts de descompte.

Els clients que no bescanviïn els seus punts acumulats en el període referit anteriorment els perdran automàticament.

FARMÀCIA MALLOL-SUNYER es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de funcionament de la targeta de client sense previ avís als titulars.

Per tal de donar compliment a la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, de data 18 de desembre, s’informa el client que les dades de caràcter personal facilitades per ell són confidencials i s’incorporaran a un fitxer titularitat de FARMÀCIA MALLOL-SUNYER.
La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels clients, la tramesa de publicitat i de tota mena d’informació que generi l’empresa a través de qualsevol mitjà de comunicació i en qualsevol format, així com l’elaboració d’estadístiques, i les dades són utilitzades exclusivament per personal autoritzat de FARMÀCIA MALLOL-SUNYER amb els fins esmentats anteriorment.

El client dóna el seu consentiment exprés per tal que les seves dades siguin tractades amb les finalitats esmentades anteriorment, amb el benentès que pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com el dret d’oposició, adreçant-se a FARMÀCIA MALLOL-SUNYER, carretera d’Espanya, centre comercial Punt de Trobada, AD600 – SANT JULIÀ DE LÒRIA (Principat d’Andorra).