APIRETAL 100MG/ML GOTES

Apiretal pertany a un grup de medicaments anomenats analgèsics i antipirètics.
Aquest medicament està indicat en estats febrils i per alleugerir el dolor lleu o moderat.

Administració:
Està destinat al seu ús en nens entre 3 i 32 kg (aproximadament de 0 a 10 anys).
La dosi de Apiretal depèn del pes del nen. L'edat aproximada es dóna a títol informatiu.
La dosi diària recomanada de paracetamol és aproximadament de 60 mg/kg/dia, que es reparteix en 4 o 6 preses diàries, és a dir, 15 mg/kg cada 6 hores, o 10 mg/kg cada 4 hores.
En nens menors de 3 anys, es recomanen els envasos de 15 i 30 ml el tap comptagotes dels quals (1) permet dosificar la solució oral tant en gotes (4 mg/gota) com en ml.
En nens de 3 anys o més, es recomana dosificar la solució oral en mil·lilitres (ml) (100 mg/ml) mitjançant la xeringa per a ús oral (2) que inclouen els envasos de 60 i 90 ml.
La xeringa per a ús oral no s'ha de fer servir per dosificar en gotes

Per a l'administració de 15 mg/kg cada 6 hores, la pauta es pot calcular multiplicant el pes del nen en kg per 0,15; el resultat són els ml d'Apiretal a administrar.
Aquestes dosis es poden repetir cada 6 hores.
Si a les 3-4 hores de l'administració no s'obtenen els efectes desitjats, es pot avançar la dosi cada 4 hores, cas en què s'administraran 10 mg/kg.
L'administració del preparat està supeditada a l'aparició dels símptomes dolorosos o febrils. A mesura que aquests desapareguin s'ha de suspendre aquesta medicació.

Id: 3999
1,75€
En estoc
Més informació